0
0 / 74

Bonus message

 • På bilden ovan visas en Symbol. Vad betyder symbolen?

 • Standarden för elanläggnings skötsel grundar sig i en föreskrift, vilken?

 • Vad gäller för skyddsledare i en elinstallation?

 • Ange 2 st äldre standards som nu ingår i den nya SS 437 01 02?

 • Nämn några exempel på vad som krävs för att ett företag ska få utföra elinstallationer?

 • Hur ser en förbuds-skylt ut?

 • Vad är 1990:806 för något?

 • En person som har en Auktorisation från elsäkerhetsverket är en?

 • Vad är en "elektriker"?

 • Vem är ansvarig för elarbeten på ett installationsföretag?

 • När en anläggning är utförd med betryggande säkerhet för person och egendom, vad kallas det då?

 • Hur många fel måste en elanläggning klara under normala förhållanden enligt 2008:1?

 • Måste uttag vara pet-skyddade vid nyinstallation?

 • Måste uttag i nyinstallation ha jordfelsbrytare?

 • Man får ny-installera O-jordade uttag om installationen är gjord före ett visst år, Vilket år?

 • Vad är vagabonderande ström?

 • När används IT-system?

 • Definiera "Riskanalys"

 • Vad är en Riskvärdering?

 • Vad är en riskreducering?

 • Vad kan bli 6000 grader varmt?

 • Hur många delar består SS 436 40 00 av?

 • Vad kallas det "skydd" som skyddar mot direkt beröring av spänningsförande delar?

 • Vad är felskydd?

 • Vad kallas det när en ström blir högre än normalt?

 • Definiera "felström"?

 • Vilken del av den "allmänna 132" tar upp ledararea?

 • Vad räknas av följande som godkänd frånskiljare?

 • Vad behandlar föreskriften ELSÄK-FS 2008:2 ?

 • Definiera "EMC" ?

 • Ge exempel på basskydd?

 • Vad behandlar SS 437 01 02?

 • Ge exempel på Felskydd ?

 • Definiera Klen-spänning?

 • Hur ser symbolen för dubbelisolering ut?

 • Överspänningar kategoriseras 1-4. Ange "CAT 4000V"

 • Ange exempel, åtgärd mot elektromagnetisk påverkan

 • Vilken är högsta tillåtna drifttemperatur (AA) för en ledare isolerad med silikongummi?

 • Vilka två bokstäver beskriver kablars utsatthet för vibrationer?

 • Vad gäller för VP-rör med 5 st ledare , 10 mm2 styck?

 • Vad är minsta tillåtna area för fast förlagda kablar CU?

 • Vilken del i "52" tar upp ledares belastningsförmåga?

 • Vad är en personskyddsbrytare?

 • Vad är minsta tillåtna area på skyddsledare om fasledaren är 25mm2?

 • Färg på knapp för nödbrytning?

 • Minsta tillåtna area för skyddsutjämnigsledare ansluten till huvudjordningsskena?

 • Vad är kompletterande skyddsutjämning?

 • Vad är alltid sant gällande nödkraft och reservkraft?

 • Hur ser symbolen för en armatur ut?

 • Vad betyder kontinuitet?

 • Del 6 i SS 436 40 00 är "kontroll" , denna är indelad i 2 huvudkategorier, vilka?

 • Du "meggar" med 500 volt. Hur hög måste resistansen vara?

 • Vilket avsnitt av del 7 behandlar belysningsinstallationer för klenspänning?

 • Vad menas med tilläggsskydd i badrum?

 • Hur kontrolleras en inkommande PEN-ledare?

 • Vilka två bokstäver beskriver mekanisk påverkan?

 • Vad hittar du i SS EN 60 529?

 • IP24 är en IP-klass. Vad betyder 2an i just denna som beskrivits?

 • En jordfelsbrytare som är allströmskänslig och även klarar ren likström är en typ?

 • Beskriv "Laddnings mode 1" ?

 • Behöver ett Ladd-uttag ha en egen jordfelsbrytare?

 • Hur stort spänningsfall tillåts i en abonnent-anläggning?

 • När betraktas en del som ICKE-ledande del, vid kompletterande skyddsutjämning?

 • Vad är den längsta tillåtna frånkopplings-tiden för servis-centraler?

 • Vad heter den handbok som behandlar åskskydd?

 • Vilken färgmärkning ska en skyddsutjämningsledare ha?

 • Vem ansvarar för elanläggningen under byggtiden?

 • Vad behövs för att en brand / eld ska kunna uppstå?

 • Vid "kontroll före i drifttagning" används ofta ett formulär. Vart hittar man det?

 • Vad menas med att ett område är EX-klassat?

 • Definiera "Elsäkerhetsledare"?

 • Vad menas med ordet "Säkerhetsbrytare"? Vad av följande är sant?

 • Var denna Quiz rolig?

 • På bilden ovan visas en Symbol. Vad betyder symbolen?