0
0 / 5

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/5 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vad tror ni att synskadade upplever vara deras största problem i samhället?

  • Hur många synskadade finns det i Sverige?

  • Hur stor procent av medlemmarna i Synskadades riksförbund undviker kollektivtrafik pga osäkerhet?

  • Vad använder de flesta synskadade för stöd i kollektivtrafiken?

  • Hur viktigt är det att arbetsterapeuter är med i utvecklingsprocessen av tillgängligheten i kollektivtrafiken?