0
0 / 16

Bonus message

 • Vilken myndighet ger ut starkströmsföreskrifter som idag är gällande?

 • Hur ska man tolka "bör" när det står i föreskriften?

 • Vad menas med utsatt del i starkströmsföreskrifterna?

 • Vad är en högspänningsanläggning?

 • Krävs jordfelsbrytare vid installation av ett uttag på 20 A i en bostad?

 • Får en lekman byta en trasig armatur i sitt badrum?

 • Hur ska en utsatt del skyddas enligt starkströmsföreskrifterna?

 • Hur definieras en starkströmsanläggning? Vad är mest korrekt?

 • Vem bär ansvaret för att en starkströmsanläggnings skötsel blir utförd?

 • Får en lekman byta en ljusarmatur i sitt sovrum utan någon auktorisation? Vad är korrekt?

 • Vad heter den idag gällande svenska standard som beskriver hur en starkströmsanläggning ska vara utförd?

 • En gruppledning i en skola är säkrad 16 A. Vilken frånkopplingstid gäller vid fel enligt SS 436 40 00 ?

 • En gruppledning matar ett 3-fasuttag avsäkrad 50 A i en fabrik, Vilken frånkopplingstid gäller vid fel, Enl. SS 4364000?

 • Vem får utföra elinstallationer i yrkesmässig verksamhet i Sverige?

 • Vad är skillnaden mellan certifierad elektriker och Auktoriserad elinstallatör?

 • I SS 50 110-1 finns instruktioner för skötsel av elanläggningar.För fanns rollen "Elarbetsansvarig". Vad heter den idag?