0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vad skulle du kalla data från en undersökning?

  • Vilket typ av fel hittar du inte vid en totalundersökning?

  • Vad kallas skillnaden mellan populationsmedelvärde och skattat medelvärde?

  • Vad är standardavvikelse ett mått på?

  • Vilket av följande är korrekt?

  • Individbaserad officiell statistik ska vara uppdelad efter ....... om det inte finns särskilda skäl mot detta.

  • Vilket av följande är en fördel för besöksintervjuer?

  • En kontinuerlig variabel kan...

  • Vilket av följande påstående är felaktigt?

  • Temperatur uppmätt på celcius-skalan är ett exempel på