0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vilket av följande är ett mått på spridningen kring en regressionslinje?

  • Förklaringsgrad, också kallat determinationskoefficient är ett mått på:

  • Vad är korrelationskoefficienten ett mått på?

  • En tidsserie kan sägas vara uppbyggd av 4 komponenter, vilka?

  • Vilket stämmer för longitudinella studier men inte för tidsserier?

  • Ett index används för att:

  • Påvisad korrelation innebär:

  • Vad innebär det att korrelationskoefficienten är 0?

  • Vad innebär det att korrelationskoefficienten är 1?

  • Metoden att anpassa en regressionslinje till ett datamaterial av observationspar kallas för: