0
0 / 8

Bonus message

  • Vad ska man alltid göra först när man tänker tvätta något av ylle?

  • På vilken temperatur kan man tvätta ylle i tvättmaskin?

  • Vad händer om man tvättar ylle för hett?

  • Hur ska våt ylle torka?

  • Vad kan du använda istället för tvättmedel?

  • I hurdant vatten ska ylle blötläggas?

  • Vad kan man göra istället för att tvätta ylle?

  • Vad heter fettet i ull som gör det vattenavstötande?