0
0 / 10

Bonus message

  • vad kallas det när flera olika toner spelas samtidigt?

  • Vilket instrument har tangenter?

  • Vad Kallas strecken som man skriver ut noterna på?

  • Vad Kallas strecken som man skriver ut noterna på?

  • Varför står det 4/4 i början av låten på bilden

  • vilket av följande är inte en musikstil

  • Hur många strängar finns vanligtvis på en gitarr?

  • Hur många strängar brukar vanligtvis finnas på en elbas?

  • Vad kallas det när man gör ljudet starkare eller svagare? Man höjer eller sänker....

  • Vad kallas detta instrument