0
0 / 10

Bonus message

  • Vad heter hästens fötter?

  • Vad kallas den som skor hästen?

  • Vad av följande är korrekt utrustning vid ridning?

  • Vilken gångart är 4-taktig?

  • Vilken gångart är 2-taktig?

  • Vilken gångart är 3-taktig?

  • Vad kallas sitsen när du står upp i sadeln?

  • Vad leder du hästen med?

  • Vad har en häst som är skimmel för färg?

  • Vad är hästens basföda?