0
0 / 17

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/17 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Foto av evenkolder / CC BY

  Det finns 3 olika externa strålbehandlingar, vilka 3 är det ?

 • Foto av wakanista / CC BY-SA

  vilken energi använder man sig mest av när det gäller linjäraccelerator?

 • Foto av internets_dairy / CC BY

  Inom terapiröntgen använder man sig av lågenergifotoner. vilka 2 typer av cancer används terapiröntgen?

 • Foto av Jay Phagan / CC BY

  med protonterapi är det mindre risk för framtida men eller ny cancer.vilka två fördelar finns det mer med protonterapi.

 • Foto av Muffet / CC BY

  protonbehandling finns i Uppsala och är en mycket dyrare behandling. vilka 2 andra nackdelar finns det som?

 • Foto av NRCgov / CC BY

  Vad menas med brachyterapi?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  Vilka två typer av brachyterapi finns det ?

 • Foto av IAEA Imagebank / CC BY-SA

  vilken typ av gammastrålning använder man sig av när man behandlar med Brachyterapi?

 • Foto av CostaPPPR / CC BY-SA

  Inom brachyterapi finns det tre behandlingsformer. vad heter dessa?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY-SA

  Vilken doshastighet samt behandlingstid är det för HDR?. Hur många gånger upprepas detta?

 • Foto av byzantiumbooks / CC BY

  PDR- pulsad dosrat. Källan är en faktor 10 svagare än vid HDR. vad kännetecknar en PDR behandling

 • Foto av Draw Paint Learn Grow / CC BY

  Vid LDR används I-125 eller Pd-103. vad är det för sorts behandling man gör då?

 • Foto av Odense Bys Museer / CC BY-SA

  interstitiell(nålar) brachyterpi använder man sig av när det gäller ex prostata. hur går det till när det planeras?

 • Foto av Laura HB / CC BY-SA

  intrakavitär brachyterpi använder man sig av när det gäller ex cervixcancer. Hur går det till?

 • Foto av James St. John / CC BY

  Vanliga behandlingstillämpningar gäller det för HDR

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  vilka behandlingstillämpningar gäller det för PDR

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  vilken behandling gäller det för LDR