0
0 / 39

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/39 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Foto av IAEA Imagebank / CC BY

  Du lokaliserar behandlingsområdet i fixerat behandlingsläge med hjälp av främst en maskin? nämn 2 till som stämmer.

 • Foto av new 1lluminati / CC BY

  Varför är CT nödvändig för behandlingsområdet och dosplaneringen?

 • Foto av SimonRahn / CC BY-SA

  Vad ger MRI för viktig information när der gäller behandlingsområdet och dosplanering.

 • Foto av openmedscience / CC BY-SA

  PET ger ytterliggare information om tumören samt aktiviteten. Det finns en till egenskap PET visar, vilken ?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY-SA

  Man brukar prata om Definitioner av behandlingsvolymer. en är BTV. vilka är det tre andra?

 • Foto av rob.custodio / CC BY

  Vad är GTV Gross tumor volume för något ? vilken modalitet använder man sig av?

 • Foto av Free Grunge Textures - www.freestock.ca / CC BY

  Vad är CTV clinical target volume för något?

 • Foto av verchmarco / CC BY

  vad är PTV Planning Target Volume för något ?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  Vilken modalitet använder man oftast när det gäller BTV Biological target volume? samt vilken information får man av den

 • Foto av | El Caganer - Over 8.5 Million views! / CC BY

  stereotaxi är en nogrann behnadling, vilket område i kroppen förekommer det ofta ?

 • Foto av BoogaFrito / CC BY

  Hur placeras patienten och under stereotaxi?

 • Foto av mattemagnus / CC BY-SA

  Hur är ofta tumörvolymen när det gäller stereotaxi?

 • Foto av paulius.malinovskis / CC BY

  Vad innebär IGRT i behandlingsrummet? (Imaged Guided RadioTherapy?

 • Foto av Maciej Kraus / CC BY

  Slätröntgen är en modalitet som man använder sig av när det gäller IGRT, vilka två andra modaliteter finns det?

 • Foto av ramblinbears / CC BY

  vad är det för något speciellt man gör på patienten när det gäller IGRT?

 • Foto av markguim / CC BY

  Nämn ett specifikt område i kroppen man använder sig av Gating?

 • Foto av melenama / CC BY

  Hur går Gating till ?

 • Foto av justinpickard / CC BY-SA

  hur kan behandlingen styra genom Gating ?

 • Foto av Muffet / CC BY

  Vad är SSD- teknik? hur beter sig strålkällan ?

 • Foto av torbakhopper / CC BY

  Isocentrisk teknik Används vid bestrålning från flera håll. vilken fördel finns det för isocenrisk teknik?

 • Foto av Vitorio Benedetti / CC BY

  IMRT Intensity Modulated RadioTherapy: Hur byggs dosen upp till dess summan blir den ordinerade dosen?

 • Foto av incidencematrix / CC BY

  Vad är IMRT intensity modulatet radiotherapy?

 • Foto av Rum Bucolic Ape / CC BY

  VMAT (volume modulated arc therapy)? Rotationsbehandling med IMRT. vad menas med det ?

 • Foto av mikecohen1872 / CC BY

  Nämn en fördel med VMAT jämfört med IMRT?

 • Foto av Lenny K Photography / CC BY

  Nämn en nackdel med VMAT

 • Foto av the real Kam75 / CC BY-SA

  Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden BRÖST. vilken styrka samt fraktionering brukar man ha efter postop

 • Foto av NASA Goddard Photo and Video / CC BY

  Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden PROSTATA? nämn vilken dosplanering man använder sig av?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  Varför använder man VMAT i behandlingsområdet PROSTATA?

 • Foto av gruntzooki / CC BY-SA

  Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden BLÅSA

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY-SA

  Det är Stor osäkerheten i blåsans volym vid varje behandlingstillfälle vilken apparat använder man sig av samt hur ofta?

 • Foto av latvian / CC BY

  Bildtagning (CBCT) varje dag i behandlingsområden BLÅSA.varför ?

 • Foto av NRCgov / CC BY

  Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden GYN

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  Behandlingsteknik för GYN. vilken behandlingsteknik kan ersätta extern behandling ?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden GYN. vilken energi har fotoner under dessa behandlingar ?

 • Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden Head&Neck med SIB-teknik. Vilken teknik använder man sig av

 • Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden HJÄRNAN (litet target) vilken teknim använder man sig av ?

 • Foto av clr_flickr / CC BY-SA

  Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden LUNGA

 • Foto av trendingtopics / CC BY

  Behandlingsteknik för vanliga behandlingsområden MATSTRUPEN

 • Foto av AJC1 / CC BY-SA

  Vilken av Linacc, tomotheraphy eller protoner ger minst dos till frisk vävnad? för barn som behanldas för CNS-tumörer?