0
0 / 74

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/74 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Foto av skpy / CC BY-SA

  Vad betyder varseblivning/perception?

 • Foto av IsaacMao / CC BY

  Vilket sinne använder vi mest i trafiken?

 • Foto av dmott9 / CC BY

  Vad upptäcker du med periferiseendet?

 • Foto av Swami Stream / CC BY

  Vad använder du direktseendet till?

 • Foto av dmott9 / CC BY

  Vad försämrar INTE periferiseendet?

 • Foto av ikesters / CC BY-SA

  På vilket sätt kan hörseln hjälpa dig i trafiken?

 • Foto av Mr Azza / CC BY

  Hur hjälper känseln när du kör moped?

 • Foto av kbeus21 / CC BY

  Hur kan lukten hjälpa oss i trafiken?

 • Foto av PinkMoose / CC BY

  Med vilket organ tolkar vi trafiken?

 • Foto av BhaduriAbhijit / CC BY

  Varför uppfattar folk verkligheten olika, vilket leder till att tolkningen av trafik varierar mellan person till person?

 • Foto av Jeffrey Beall / CC BY

  Vad menas med avsökning?

 • Foto av functoruser / CC BY

  Vad kallas det område snett bakom dig åt sidorna som man måste vrida på huvudet för att se?

 • Foto av kud4ipad / CC BY

  Hur lyder uppsiktsrutinen du skall följa när du skall göra en manöver i trafiken?

 • Foto av timlewisnm / CC BY-SA

  Hur går steget 'titta' till i uppsiktsrutinen?

 • Foto av FunGi_ (Trading) / CC BY-SA

  Hur går steget 'visa' till i uppsiktsrutinen?

 • Foto av ana kehl / CC BY

  Hur går steget 'gör' till i uppsiktsrutinen?

 • Foto av John Bastoen / CC BY

  Vart sker många av mopedolyckorna där mopedister kolliderar med en bil?

 • Foto av byzantiumbooks / CC BY

  Vilket håll ska du kolla åt först i en korsning?

 • Foto av charlieishere@btinternet.com / CC BY

  Vad menas med handlingsberedskap?

 • Foto av -fabio- / CC BY

  Vilken är INTE en situation där det är viktigt att ha höjd beredskap?

 • Foto av Gustavo da Cunha Pimenta / CC BY-SA

  Hur gör du när du kör tydligt?

 • Foto av Mario A. P. / CC BY-SA

  Vilket är INTE ett sätt att skicka tydliga signaler till andra trafikanter?

 • Foto av Terry Goodyer / CC BY-SA

  Vad är en bra hastighetsregel?

 • Foto av hmboo Electrician and Adventurer / CC BY-SA

  Vad gör du om blinkers inte fungerar eller du vill förtydliga dig?

 • Foto av magicatwork / CC BY

  När får du använda tutan?

 • Foto av KenC1983 / CC BY

  Vad räknas som väg?

 • Foto av bradleygee / CC BY

  Vad är INTE ett exempel på något som räknas som väg?

 • Foto av jovaughnstephens / CC BY

  Vad är INTE en typ av väg?

 • Foto av wwarby / CC BY

  Vad är en enskild väg?

 • Foto av soham_pablo / CC BY

  Får en moped köra på motorväg och/eller motortrafikled?

 • Foto av Kolin Toney / CC BY-SA

  Vad inkluderas i vägens bredd?

 • Foto av jovaughnstephens / CC BY

  Vad menas med körbana?

 • Foto av Ka!zen / CC BY

  Vad menas med körfält?

 • Foto av Dimitris Graffin / CC BY

  Vad menas med vägren?

 • Foto av Charles de Mille-Isles / CC BY

  Vad menas med terrängen?

 • Foto av waferthinninja / CC BY

  Får du köra moped på terrängen?

 • Foto av Alex Graves / CC BY

  Vart på vägen skall du hålla dig om du får köra i samma hastighet som övrig trafik?

 • Foto av illustir / CC BY

  Vart på vägen skall du hålla dig om övrig trafik kör fortare än vad du får göra?

 • Foto av Captain DJ / CC BY-SA

  Vart ska du vara placerad om du ska rakt fram i en korsning?

 • Foto av mikecohen1872 / CC BY

  Vart ska du vara placerad om du ska svänga höger i en korsning?

 • Foto av kevin dooley / CC BY

  Vart ska du vara placerad om du skall svänga vänster i en korsning?

 • Foto av aeu04117 / CC BY

  Vad gör vägmarkeringar INTE?

 • Foto av Dean Hochman / CC BY

  Vilken är INTE en grupp av vägmarkeringar?

 • Foto av iagonmi / CC BY

  Vad för grupp av vägmarkeringar tillhör mittlinje och kantlinje?

 • Foto av *0* PrincessCCCC / CC BY

  Vad för grupp av vägmarkeringar tillhör stopplinje och övergångsställe?

 • Foto av Steven Penton / CC BY

  Vad för grupp av vägmarkeringar tillhör körfältspilar?

 • Foto av jasoneppink / CC BY

  Vad gör varningsmärken?

 • Foto av jontintinjordan / CC BY

  Vad gör väjningspliktsmärken?

 • Foto av Sean MacEntee / CC BY

  Vad gör förbudsmärken?

 • Foto av David Hilowitz / CC BY

  Hur långt gäller förbudsmärken?

 • Foto av Peter Hellberg / CC BY-SA

  Vad gör påbudsmärken?

 • Foto av elizaIO / CC BY-SA

  Vad gör anvisningsmärken?

 • Foto av Matt From London / CC BY

  Vad gör lokaliseringsmärken?

 • Foto av clagnut / CC BY

  Vad gör upplysningsmärken?

 • Foto av PracticalCures / CC BY

  Vad gör tilläggstavlor?

 • Foto av TimmyHamster / CC BY

  Vart finns stoppskyltar?

 • Foto av hanloveyoon / CC BY

  Måste du stanna helt vid en stoppskylt, även om det inte kommer någon trafik?

 • Foto av ale.x.ander / CC BY-SA

  Vad menas med flervägsväjning?

 • Foto av Got Credit / CC BY

  Hur bestämmer man vem som skall köra först i en korsning med flervägsväjning?

 • Foto av Ka!zen / CC BY

  Vad gäller vid huvudled?

 • Foto av fsse8info / CC BY-SA

  Vad menas med ett bevakat övergångsställe?

 • Foto av Peter Blanchard / CC BY

  Vad gäller vid obevakade övergångsställen?

 • Foto av Conal Gallagher / CC BY

  Hur markeras cykelpassager?

 • Foto av osde8info / CC BY-SA

  Vart gäller högerregeln?

 • Foto av byzantiumbooks / CC BY

  Vad gäller enligt svängningsregeln?

 • Foto av griffithchris / CC BY

  Vad gäller enligt utfartsregeln?

 • Foto av judy dean / CC BY

  Vart gäller INTE utfartsregeln?

 • Foto av Sean MacEntee / CC BY

  Vid vilken hastighet gäller bussregeln?

 • Foto av fsse8info / CC BY-SA

  Hur lyder bussregeln?

 • Foto av fsse8info / CC BY-SA

  Vad ska du vara extra uppmärksam på när du passerar en buss som står still?

 • Foto av BarelyFitz / CC BY

  Vad är INTE ett exempel på defensiv körning?

 • Foto av Neda Andel ~SLooK4U Blog / CC BY-SA

  Vad är INTE ett exempel på defensiv körning?

 • Foto av Gunn Shots ! / CC BY

  Vad är inte en del av trafikens grundregler?

 • Foto av Abulic Monkey / CC BY

  Vad är INTE en del av trafikens grundregler?