0
0 / 11

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/11 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Strax efter dopet tänder prästen ett vitt ljus. Varför?

 • Vad säger prästen då hen rör vid barnets dopdräkt?

 • Dop och nattvard är den evangelisk lutherska kyrkans....

 • ”....döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn...” hur låter fortsättningen? Matt 28.

 • En vuxen som får särskilt förtroende av föräldrarna vid ett dop kallas fadder. Om hen inte hör till kyrkan säger vi ...

 • Föräldrar som vill låta döpa sitt barn måste ....

 • I dopet blir vi Guds barn. Han lovar att vara med oss genom livet ....

 • Tryggare kan ingen vara. Vem har skrivit orden till den här psalmen som ofta sjungs på dop?

 • Gud som haver barnen kär. Den här bönen är gammal. Vet du hur gammal den är?

 • Faddrar och dopvittnen väljer själva hur de vill förverkliga sin uppgift. Viktigaste uppgiften enligt kyrkan är att ...

 • I dopet är en särskild person närvarande. Vi ser inte den personen men personen är lika viktig som barnet som döps. Vem?