0
0 / 7
Foto av Isabel Sommerfeld /

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/7 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • När skrevs de mänskliga rättigheterna ned för första gången i människans historia?

  • Vad hette den kvinna som till stor del var den drivande kraften bakom formuleringen av de mänskliga rättigheterna?

  • Hur många artiklar är de mänskliga rättigheterna indelade i?

  • Vad är det som är så speciellt med de mänskliga rättigheterna?

  • Vad heter den NGO, mellanstatliga organisation som arbetar för att skydda och kämpa för de mänskliga rättigheterna?

  • Hur inleds den första artikeln till de mänskliga rättigheterna?

  • Sverige har vid två tillfällen kritiserats av Amnesty International för att ha kränkt de mänskliga rättigheterna. Varför