0
0 / 18

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/18 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Fördelning av tid i en serie?

 • Serie där karaktärerna är antropomorfa, dvs är tecknade som djur med mänskliga egenskaper. Ex. Kalle Anka, Bamse..

 • Serierutor som befinner sig i en samtidighet på en sida eller ett uppslag är element i ett större system.

 • Det mellanrum som McCloud benämner ”gutter” som vanligtvis finns mellan varje serieruta och skapar ett utrymme som läsar

 • Visuella tecken o symboler för å beskriva företeelser, fenomen och tillstånd. Ex. Förälskelse, yrsel, berusning, rädsla

 • Text som ses inne i en serieruta som en del av bildens miljö- eller platsbeskrivning. Ex. Gatuskyltar, butiksnamn

 • Seriekonventionellt tecken som inrymmer text i form av direkt tal.

 • Samtliga serierutor kan relateras till varandra i en serie och skapa mening

 • Icke-periodisk publikation med tecknade serier. I snäv betydelse är formatet i A4-storlek med mjuka eller hårda pärmar

 • (från ”fan magazine”) egenproducerad/hemmaproducerad serie. Motsvarighet på engelska kallas ibland ”mini-comics”.

 • Stripp består av en rad med tre serierutor presenterade horisontellt, för det mesta inramade, men ibland utan rutramar

 • En längre tecknad serie i bokform, fiktiv eller icke-fiktiv.

 • Periodiskt utgiven seriepublikation.

 • Den tolkningsakt som läsaren måste göra av kanalerna mellan serierutor. McClouds motsvarande engelska term är ”closure”.

 • Fördelning av yta och plats och samtliga element som ryms inom ytan.

 • Seriekonventionellt tecken som inrymmer text eller bild för att återge tankar och känslor.

 • En sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande

 • Ruta, oftast rektangulär, placerad i övre kant på bildrutan och används för att ge information utöver pratbubblans direk