0
0 / 7

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/7 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Alla artiklar är lika värda. Men de finns 4 grundläggande principer. Vilken av de är inte en grundläggande princip.

  • Vad är barnkonventionen?

  • I en regel står det att barnets bästa ska komma i främsta rummet, vad betyder det?

  • Hur många artiklar finns det i barnkonventionen?

  • 196 av 197 länder följer barnkonventionen, vilket land gör inte det?

  • När räknas man som ett barn?

  • Vilken artikel i barnkonventionen är viktigast?