0
0 / 11

Bonus message

 • Vad är den lägsta temperaturen ett hus bör ha , enligt försäkringsbolagen?

 • Vad är den lägsta temperaturen ett hus bör ha , enligt försäkringsbolagen?

 • Vilket är det vanligaste uppvärmningssättet för svenska småhus idag?

 • Vad av följande är sant?

 • När vi pratar om direktverkande el. Vilka av följande är vanligast?

 • Ungefär hur många gånger mer effektiv är en värmepump i jämförelse med direktverkande el?

 • det finns fyra olika sätt att omvandla energi via värmeväxling. Vad av följande är korrekt?

 • vad är en ackumulatortank?

 • Gör ackumulatortanken det möjligt att koppla ihop flera system med varandra?

 • Varmvattenberedaren används för vad?

 • Varför behövs ett expansionkärl?