0
0 / 28

Bonus message

 • Vad är DALI?

 • Vad är LUX ett mått på?

 • Är kortisol ett typ av hormon?

 • Vad mäts Ljusstyrka i?

 • Vad mäts färgtemperatur i?

 • Vad mäts ljusflöde i?

 • Vilken av följande är ett typ av styrsystem som kan användas för bland annat belysning

 • Hur många gånger längre livslängd har en lågenergilampa gämfört mot en vanlig traditionell glödlampa?

 • Melatonin & kortisol är hormoner som förändras hos människor beroende på mörk eller ljus årstid. Vad är sant?

 • Vad står beteckningen LED för?

 • En halogenlampa 3 meter ovan golvet ska belysa en liten pryl på golvet. Vilken spridningsvinkel bör lampan ha?

 • Vad är ljus för något?

 • Du ser ett svart , ett vitt , ett blått och ett grönt föremål i ett rum. Vilket föremål reflekterar ljus bäst?

 • Hur länge behöver nödbelysning lysa efter spänningsbortfall.

 • Ett mätvärde på hur ljus en belyst yta uppfattas kallas också för?

 • Med hur många LUX måste en nödbelysning lysa med efter spänningsbortfall?

 • Vilken är den lägsta kapslings-klassen som gäller för kontorsmiljö?

 • Vilka färger har KNX-kabeln?

 • Vad ger myndigheten Svensk Elstandard ut för något?

 • En armaturs spridningsvinkel och ljusbild kan beskrivas med?

 • Om vi vill belysa en sak på ett golv. Vilken armatyr är den bästa för det ändamålet?

 • Avancerade system använder busslinga för styrning av belysning. Vad mer är unikt för ett avancerat system?

 • En cykelväg eller en vägtunnel är exempel på?

 • Vilken är den lägsta kategorin vi får ha på ett mätinstrument när vi arbetar professionellt?

 • Vad betyder fyran i en G4-kontakt?

 • Vem eller vilka ansvarar för att en anläggning kontrolleras före idrifttagning?

 • Hur ofta bör en periodisk kontroll ske för en villainstallation?

 • PE-ledaren är felaktigt ansluten i en armatur med plåthölje. Vad kan hända?