0
0 / 32

Bonus message

 • Vad är det som bestämmer vilken sida som är primärsida och sekundärsida på en transformator?

 • Vilken spänning är alltid märkspänningen?

 • När sek-sidan på en trafo kortsluts och vi ökar spänningen på prim-sidan till dess att märkström uppnås görs vad?

 • Vad menas med "ideal" transformator

 • U= 4,44 * B * f * A * N är en formel som kallas för transformatorformeln. Vad står B för i formeln?

 • Hur benämns tomgångsförluster och belastningsförluster?

 • Hur benämns trafons märkeffekt?

 • När man pratar om U1/U2 hos en trafo så vad är resultatet av detta?

 • När Transformatorns lindningar är galvaniskt skilda så är det en?

 • Vad menas med spartransformator?

 • Vad är fördelarna med en spartransformator?

 • har en spartransformator en primär- och sekundärsida som är metaliskt förbundna och är detta fördel eller nackdel?

 • En trafo med primärsida 10 kV och sekundärsida 0,4 kV är en?

 • Ideal-Trafo en-fastrafo. Primärsida N1= 10 varv . Sekundärsida N2=20 varv. Primärspänning U1 = 50 volt. Vad är U2?

 • varför kallas asynkronmotor för asynkron?

 • Vad är asynkronmaskinens vanligaste användningsområde?

 • Vilken bokstav står för eftersläpning?

 • Hur stor brukar eftersläpning hos en asynkronmotor vara?

 • Hur stor kan startströmmen bli hos en asynkronmotor?

 • Hur beräknas motorns verkningsgrad?

 • Hur stor är ungefär effektfaktorn hos en asynkronmotor vid tomgång på en mindre motor som vi hade i labben?

 • På motors märkplåt finns en effekt angiven . Vad anger denna effekt?

 • På en motorplåt står det att varvtalet är 1425. vad menas med detta?

 • En motor är märkt 400 volt D och 690 Volt Y. Kan denna YD startas på det svenska 230/400 volt nätet?

 • När 3 fasmotorer på ca 3 kW ska drivas med enfas kan vi använda kondensator. Vad är en vanlig enhet för kondensatorn?

 • En trafo med primärsida 70 kV och sekundärsida 220 kV är en?

 • Hur är effektfaktorn vid tomgångskörning av mindre asynkronmotorer?

 • En motor är märkt 230 volt D och 400 Volt Y. Kan denna YD-startas på det svenska 230/400 volt nätet?

 • Vad är det som påverkar en asynkronmotors varvtal?

 • Vad är det Synkrona varvtalet hos en 3 kW Asynkronmotor med poltal 2 och frekvens 50 Herts?

 • På bilden syns märkplåten hos en gammal ASEA asynkronmotor. Vad är motorn Synkrona varvtal?

 • På bilden syns märkplåten hos en gammal ASEA asynkronmotor. Vad är motorns asynkrona varvtal?