0
0 / 34

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/34 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad heter talet där man antingen hyllar, tackar eller minns något. Detta är vanligt förekommande i prisutdelningar.

 • Vad är det för typ av tal där man bygger på fakta och ofta förekommande i skolundervisningen?

 • Vilka typ av tal använder sig politiker, domstolar och reklamfilmer?

 • En av retoriska tre byggstenar bygger på trovärdig fakta och logik. Men vad heter den byggstenen?

 • Vilken byggsten bygger på att väcka känslor och visa känslor?

 • En av de retoriska byggstenarna fokuserar på trovärdighet . Men vad är det grekiska ordet för denna byggsten?

 • Vad kallas en åsikt som du vill övertyga din läsare och lyssnare med ett ord?

 • Vilka argument kan man bevisa med källor och statisik?

 • Exordium är det latinska ordet för inledande del men vad har den inledande delen för funktion i ett tal?

 • Argumentitato är det latinska ordet för argumentation. Men vad heter den delen i talet där man fokusera på argumenten?

 • Narratio är en del av talet där man fokuserar på lyfta fram fakta. Men vad kallas det på svenska?

 • En tes eller yrkande är att presentera din åsikt/ påstående. Men vad heter det på latin?

 • Detta är denna delen av talet man ska sammanfatta,återknyta till inledningen, upprepa, påminna och uppmana lyssnaren.

 • Vad är det första steget i den retoriska processen?

 • Vad är det andra steget i den retoriska processen?

 • Vad är det tredje steget i den retoriska processen?

 • Vad är det fjärde steget i den retoriska arbetsprocessen?

 • I det femte steget i den retoriska processen ska man fokusera på?

 • Vad gör man i det sjätte steget i den retoriska processen?

 • En upprepning är olika varianter av samma ord eller fras i början av en mening. Vilka retotiska figurer är upprepningar?

 • Vilka retoriska figurer till hör bildspråket?

 • Ett bildspråk där en berättelse är en metafor full av symboler. Lätt tolkade för få fram ett budskap. Viket bildspråk ?

 • Vad kallas stilfiguren där man överdriver ett resultat?

 • Vad heter den retoriska figuren där man underdriver en prestation?

 • Vad heter stilfiguren där man upprepar språk led som inte är lika men har samma betydelse?

 • Vilken retorisk figur där man upprepar med varation. Där man kan använda andra typer av upprepningar för bli starkare?

 • Vad är defnitionen av en besjälning?

 • Vilken trop personifieras mänskliga egenskaper och görs till en person?

 • Vad är definitionen av en symbol?

 • Vilken stilfigur är en slags metafor där en bild står för helheten?

 • Vilken stifigur defineras som att bygga på kontraster och mottsatta stånd punker/åsikter?

 • Vad är defnitionen av en oxymoron?

 • Vilken retoriskfigur är ett bokstavs rim där ett ord börjar på samma vokal eller konsonat?

 • Vilken av dessa stilfigurer är en skenbar motsägelse i båda leden som gör att sanningshalten upphör?