0
0 / 101

Bonus message

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad står MTF för?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  Vad gör MTF?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är ISIN och vem kontrollerar det?

 • Foto av herlitz_pbs / CC BY

  Vad står VpmL för?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad gör Mifir och Mifid?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad gör också Mifir och Mifid?

 • Foto av CreditDebitPro / CC BY

  Vad är Beta?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad mäter Duration?

 • Foto av gctwnl / CC BY-SA

  Vilken typ av rating har Morningstar?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Varför finns Morningstar?

 • Foto av Rockspindeln / CC BY

  Kan något påverka Morningstars betyg?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Aktiv förvaltning innebär?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är Priip?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är en preferensaktie?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad innebär det att en aktie är förvaltningsregistrerad?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är lägsta statslåneräntan när du ska räkna ut Schablonskatten?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vilken uträkning stämmer för en Schablonskatt?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  Vad är ETF och vart handlas de?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad står LVF för?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad står UCITS för?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad står TKA för?

 • Foto av stevendepolo / CC BY

  Vad står TER, och vad omfattar den INTE?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är Normanbelopp?

 • Foto av Tim Reckmann | a59.de / CC BY

  Vad är Clearing?

 • Foto av Tim Reckmann | a59.de / CC BY

  Vad innebär Settlement?

 • Foto av download.net.pl / CC BY

  Vad visar Fundament?

 • Foto av mikecohen1872 / CC BY

  Hur räknas P/E-tal ut?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Desto högre P/E-tal desto... värdering?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad är Pari?

 • Foto av perkovich / CC BY

  Vad innebär riskfri ränta?

 • Foto av Got Credit / CC BY

  Vad är har en Stamaktie?

 • Foto av Clearly Ambiguous / CC BY

  Hur många röster har du i en Stamaktie?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad är "Bastarden" ?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad innehåller Preferensaktie?

 • Foto av Christopher Lotito / CC BY

  Vad har "Bastarden" Preferensaktien för belopp?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad innebär konvertibler?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är nackdelen med konvertibler?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  Vad innebär Fondemission?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  illikviditet innebär?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad visar en avkastningskurva?

 • Foto av perkovich / CC BY

  När behöver man ett Depå-konto?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad kan man samla på ett ISK- konto (investeringssparkonto)?

 • Foto av jollyUK / CC BY

  Vad för typ av skatt betalar man för ett ISK-konto?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad sparar man på ett VP-konto?

 • Foto av Falling Outside The Normal Moral Constraints / CC BY

  Vilken dag måste man ha ägt aktier på för att få ta del av utdelningen?

 • Foto av kim.stovring / CC BY

  När infaller avstämningsdagen?

 • Foto av Infomastern / CC BY-SA

  Vart måste aktieägarna vara registrerade på avstämningsdagen?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  När är sista dagen för att i normalfallet köpa aktier?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Direktavkastning innebär?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Om utdelningen exempelvis är 6 kr / aktie och kursen är 100 kr, vad blir direktavkastningen då?

 • Foto av timmarshall / CC BY-SA

  Vad visar totalavkastning?

 • Foto av Tim Reckmann | a59.de / CC BY

  Varför ska man välja en fond?

 • Foto av Bankenverband / CC BY

  Vid rådgivning till en kund måste alltid ... ger till kunden?

 • Foto av Bankenverband / CC BY

  I en fond måste du placera i .. olika bolag?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Fondfaktablad innehåller?

 • Foto av stevendepolo / CC BY

  Informationsbroschyren innehåller?

 • Foto av watchsmart / CC BY

  Aktiv förvaltning innebär?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Passiv förvaltning innebär?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Fonden förvaltas av?

 • Foto av Bankenverband / CC BY-SA

  Fonden måste ha ett..?

 • Foto av matteson.norman / CC BY

  Fondens värdepapper hanteras av..?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Hur räknas man ut fondens värde?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad heter fonden där Placeringar sker i bolag som förväntas ha en snabbare tillväxt än? genomsnittligt?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Hur många procent aktier får finnas i en blandfond?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är blandfonder?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad behöver du ha i en Fond-I-Fond?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  Hur mycket växer en Aktiefond, Blandfond och Räntefond?

 • Foto av CreditDebitPro / CC BY

  Nettoandelsvärdet NAV anger..?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Hur räknar man ut NAV?

 • Foto av stevendepolo / CC BY

  Normanbeloppet .. ?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Likviditetsgarantin innebär.. ?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Kapitalförsäkringsskatten beräknas..?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  Kan man ta ut pengar i förtid från en kapitalförsäkring?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad är Derivat?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är en Obligation?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  Vad av en obligation beskattas?

 • Foto av Bankenverband / CC BY-SA

  Obligationens nominella värde är ..?

 • Foto av CreditDebitPro / CC BY

  Kupongränta är ..?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Nollkupongare ger avkastning i form av?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Strukturerade produkter är .. ?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Strukturerad produkter är ... att förstå för konsumenter?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är en premieobligation?

 • Foto av Bankenverband / CC BY

  Vad innebär ränterisk?

 • Foto av Bankenverband / CC BY

  Alla ratingar från den högsta nivån ner till BBB (respektive Baa för Moody’s) kallas för investeringskvalitet =innebär?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Makroekonomi innebär..?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Syftet med finanspolitiken är att.. ?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Konsumentprisindex "KIP" finns för att.. ?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är Bytesbalans?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Riksbankens inflationsmål är..?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Det finns tre olika inkomstslag, vilka?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Diversifiering --- i portföljen?

 • Foto av 401(K) 2013 / CC BY-SA

  Marknadsriskerna mäts med ... ?

 • Foto av download.net.pl / CC BY-SA

  Vad innebär JÄV?

 • Foto av download.net.pl / CC BY-SA

  Vart ska misstankar om pengatvätt rapporteras?

 • Foto av Tim Reckmann | a59.de / CC BY

  När betalas en nollkupongare?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är en kupongränta?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad gäller bullcertifikat?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad gäller gröna obligationer?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad innebär Bearcertifikat?

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Vad har en realobligation?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Förklara begreppet Nominell ränta?