0
0 / 12

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/12 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Målet med rättsväsendets arbete är att säkerställa individens rättssäkerhet och rättstrygghet. Vad innebär det?

 • Vad är åklagarens uppgift?

 • Grundlag, lag, förordning, föreskrift och EU-rätten är en beskrivning av Sveriges..

 • Vilken av följande myndighet leder arbetet med förundersökningen vid ett brottmål?

 • Vilken domstolar tillhör de allmänna domstolarna?

 • Om du har begått ett allvarligt brott kommer din domstolsförhandling börja i..

 • Varför eftersträvas lagharmonisering mellan EU-länderna?

 • Om man nekas uppehållstillstånd i Sverige och vill överklaga, vilken domstol vänder man sig till då?

 • Vilken domstol tar upp följande tvist: Miro vill skilja sig från sin fru Kristina, men hon går inte med på det.

 • Vilken instutition har den lagstiftande makten i Sverige?

 • Ett lagförslag som kommer från regeringen kallas för:

 • Vilken av följande rättsregler gäller som Svensk lagstiftning direkt när EU beslut har fallit?