0
0 / 41

Bonus message

 • motorisk =

 • intellektuell =

 • kognitiv =

 • emotionell =

 • Vad menar man med en milstolpe i barnets utveckling?

 • Ge 1 exempel på hur faktorn arv påverkar individens utveckling?

 • En annan faktor som påverkar individens utveckling är miljö. Ge 1 exempel!

 • Ge 1 exempel på hur faktorn tillväxt kan påverka individens utveckling!

 • Ge 1 exempel på hur faktorn hälsa kan påverka individens utveckling!

 • Ge 1 exempel på hur faktorn stimulans kan påverka individens utveckling?

 • Ge 1 exempel på hur faktorn sömn kan påverka individens utveckling?

 • Ge 1 exempel på hur faktorn kost kan påverka individens utveckling?

 • Vad menas med fysisk utveckling?

 • Vad menar man med reflexer?

 • Man skiljer mellan två olika sorters reflexer. Vilka?

 • När man stryker en nyfödds kind vänder hen automatiskt på huvudet för att söka efter bröstet.

 • När barnet får ett bröst, finger eller napp i munnen så börjar det automatiskt att suga.

 • Om man håller ett nyfött barn över marken så att fötterna snuddar vid golvet, börjar det utföra gångrörelser.

 • När man lägger ett finger i barnets handflata, griper det automatiskt tag i fingret. Samma sak gäller fotsulan.

 • Om barnet överraskas av ett högt ljud eller något annat, slår det plötsligt ut med armar och ben som för att klamra sig

 • Vad betyder perception?

 • Vilket sinne utvecklas först?

 • Vilket sinne utvecklas sist?

 • Vad betyder motorisk utveckling?

 • De motoriska förmågorna indelas i:

 • Vilket begrepp betecknar samordning av olika rörelser?

 • Tänkandet delas upp i två nivåer:

 • Konkret:

 • Abstrakt:

 • Ge 2 exempel på abstrakt tänkande som barn tillägnar sig tidigt?

 • Vilka är minnesprocessens två steg?

 • Korttidsminnet:

 • Långtidsminnet

 • Howard Gardner lanserade teorin om människans olika intelligenser. Hur många?

 • Vad heter förgrundsgestalten för de kognitiva teorierna inom kognitiv utveckling?

 • Assimilation?

 • Ackommodation?

 • Egocentrism ?

 • Sociocentrism?

 • Vad heter förgrundsgestalten för den sociokulturella teorierna?

 • Vad menas med den proximala utvecklingszonen?