0
0 / 35

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/35 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Twist-on , Crimpkontakt & Kompressionskontakt är alla exempel på kontakter som används vid installation av?

 • Hur är kabeln S/FTP konstruerad?

 • Fiberkabel kan sända mer information över längre sträckor än vad kopparkabel kan. Vad mer är sant gällande fibern?

 • Vad är fördelen med Multimode-fiber jämfört med singlemode-fiber?

 • Hur kan man öka kapaciteten i en fiber-kabel?

 • En TV-signal består av en elektromagnetisk våg. vad mer är sant gällande elektromagnetiska vågor?

 • När man förändrar signalen så att den ska kunna förmedla information så kallas detta för?

 • När en satellit färdas lika fort som jorden roterar och därmed inte förflyttas över himlavalvet så är Satelliten en?

 • Vad av följande är sant gällande PUS-jordning?

 • Vad betyder FTTH?

 • D1, D2 och D3 är namn på olika typer av distributionsnät för kabel-TV. Är detta påstående sant?

 • Vad är DOCSIS ?

 • Vilken standard gäller för ett kabel-TV nät?

 • Överlämningspunkten kan vara på olika ställen & är viktig framförallt ur ett juridiskt perspektiv. Är detta sant?

 • Vad är detta för symbol?

 • Vad är detta för symbol?

 • Vilket är det minsta avståndet som en koaxialkabel får placeras från en oskärmad elkabel?

 • När vi gör en inmätning så måste vi mäta på flera olika kanaler. Varför måste vi detta?

 • Vad menas med materialspecifikation?

 • En partvinnad Ethernet-kabel har fyra par ledare. Vad är max-hastighet om vi använder två par?

 • Cat 5 eller Cat 5e är dem vanligaste kabeltyperna i ett WLAN. Är påståendet sant?

 • Vad menas med Multicast?

 • Vad menas med Unicast?

 • Vad är detta symbol för?

 • Vad är detta symbol för?

 • Vid hantering av partvinnad kabel. Hur mycket kan den böjjas?

 • Vid färdig installation av partvinnad kabel. Hur mycket kan den ha som böjradie i den färdiga installationen?

 • Är det okej att trampa på partvinnad kabel?

 • Vad händer om man tvinnar upp en partvinnad kabel för mycket vid kontaktering?

 • Vad kan man upptäcka genom resistansmätning?

 • Vad menas med Ställ?

 • Vad är sant gällande singelmod och multimod?

 • vid fiber arbete så bör vi använda skyddsglasögon och lägga fiberskrot i speciella behållare. Vad mer bör vi tänka på?

 • Extra viktigt vid arbete med fiber, är att vi tänker på att det inte får finans ljus i fibern. Vad mer är extra viktigt?

 • Vad är detta för symbol?