0
0 / 4

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/4 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Orsaken till gärningspersonen handling. Huvudregeln är att uppsåt krävs

  • Alla objektiva rekvisit måste inte vara uppfyllda. Leta efter ordet ‘’eller’’ mellan rekvisiten

  • Alla objektiva rekvisit måste vara uppfyllda

  • Ansvarsfrihetsgrunder: En person kan i vissa situationer begå en gärning som i andra situationer hade varit straffbar.