0
0 / 38

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/38 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • I ett eldistributionsnät så höjjer man spänningen. Varför görs detta?

 • För att höjja och sänka spänning i distributionsnätet används?

 • Vad definieras som lågspänning?

 • Vad definieras som högspänning?

 • Du installerar en tvättmaskin i hemmet ( en lägenhet) . Vad är det för typ av anläggning?

 • Vilken formel används för beräkning av ström , spänning & Impedans?

 • Beräkna strömmen om spänningen är 100 Volt och Impedansen är 10 Ohm? (Till din hjälp: U = I * Z )

 • På bilden visas en motorplint. Vilken typ av Koppling?

 • På bilden visas en Voltmeter för panelmontage. Vilken spänning är den mest lämpad för att mäta?

 • På bilden visas en motorplint. Vilken typ av Koppling?

 • Vilka storheter ingår i en Impedanstriangel?

 • Vad betyder storheten Z?

 • Vad blir spänningen om strömmen är 50 Ampere och resistansen är 10 Ohm ? (Ohms lag)

 • Vad mäts potentialskillnad i?

 • En hårtork drivs med 230 Volt och drar 10 Ampere. Hur stor resistans har hårtorken?

 • 3 stycken resistorer på 3 Ohm, 6 Ohm & 1 Ohm är seriekopplade med varanadra. Vad blir deras totala resistans?

 • 2 stycken parallellkopplade resistorer på 5 Ohm styck finns i en krets. Vad är kretsens totala resistans?

 • Vad av följande är en "Resistiv" last?

 • Faktorer som påverkar storleken på inducerad spänning är bl a Fältstyrka och Rörelsehastigheten. Vilka fler faktorer?

 • Om vi ökar strömuttaget från en likströmsgenerator så händer vad?

 • Att ett magnetfält förstärks på en sida om en ledare så att en mekanisk kraft kommer påverka ledaren. Vad kallas detta?

 • Triacen leder när den får en puls på styret & Diacen leder både under den possitiva & negativa halvperioden. Vad sant?

 • En motor har följande data: 800 Watt , Cosinus fi 0,8. Vad har motorn för Skenbar effekt?

 • Vad händer i en induktiv krets om den överkompenseras med "för stor" kapacitans (kondensator) ?

 • Till signalgenerator för sinusvågor kan en oscillatorkrets användas. Kan oscillatorkrets användas vid fler tillfällen?

 • Vilka storheter ingår i en effekt-triangel?

 • Fasvinkeln i ett symmetriskt trefassystem är 120 Grader mellan varje fas. Är detta påstående korrekt?

 • Vad är huvudspänningen i ett trefassystem som du mäter upp i en 3-fas el-central i en villa?

 • Vad är fasspänningen i ett trefassystem som du mäter upp i en 3-fas el-central i en villa?

 • Hur stor blir strömmen i neutralledaren i en symmetrisk trefasbelastning som drar 10 Ampere per fas?

 • Ideal transformator. 100 varv primärsida & 200 varv sekundärsida. Den ansluts till 230 volt. Vad blir sekundär spänning?

 • Vilken är vår högsta systemspänning i Sverige?

 • Vad kallas den ledning som går fram till mätarskåpet som tillhör nätägaren?

 • Hur många parter är det i en EKK 3G1,5?

 • Hur många parter är det i en EKK 5G1,5?

 • Tre fasledare, separat neutralledare och skyddsjordsledare. vad är detta för typ av system?

 • Tre fasledare, kombinerad neutralledare och skyddsjordsledare. vad är detta för typ av system?

 • TV, Frekvensomriktare Och glödlampa med dimmer är alla exempel på saker som ger övertoner. Vad mer ger övertoner?