0
0 / 12

Bonus message

 • Nämn pronomen i subjektsform

 • Nämn pronomen i ackusativform

 • Nämn pronomen i dativform

 • Nämn pronomen i disjointes/formes toniques

 • När används disjointes/formes toniques

 • När används pronominaladverb/prepositionsobjekt?

 • Betydelse av pronominaladverb en & y

 • När används neutralt ”il” objekt?

 • Demonstrativa pronomen syftar till substantiv som gör något/handlar/agerar. Nämn förenade demonstrativa pronomen

 • Demonstrativa pronomen beskriver substantiv som gör något/handlar/agerar. Nämn självständiga demonstrativa pronomen

 • Reflexiva pronomen syftar tillbaka till subjekt. Nämn obetonad form

 • Reflexiva pronomen syftar tillbaka till subjekt. Nämn betonad form