0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Människor återhämtar sig från allvarlig psykisk sjukdom. Vilket resultat har bekräftats genom forskning?

  • Vid återhämtning är det viktigt att:

  • Hoppet om återhämtning är lägre för personer med psykisk ohälsa och funtktionsnedsättning.

  • Vad/ vem är inte till hjälp för personer i återhämtning?

  • Hoppet om återhämtning är lägre för personer som är äldre.

  • Om vi vill stödja återhämtning ska vi:

  • Återhämtning startar med att inse att man drabbats av psykisk sjukdom.

  • När jag arbetar med att stödja återhämtning:

  • Återhämtning sker lättast stegvis. Dock är det så att:

  • Det finns invändningar mot återhämtning, vilken av följande stämmer: