0
0 / 28

Bonus message

 • I Asien bor ungefär så här många procent av jordens befolkning...?

 • Vilken är den största och mest befolkade världsdelen?

 • Hur många miljarder människor bor det i Asien?

 • Mer än hälften av Asiens befolkning lever i dessa två länder.

 • Asien breder ut sig i... vilka klimatzoner?

 • Vilket asiatiskt land har världens största och snabbaste ekonomiska utveckling?

 • Trots att flera länder i Asien är extremt rika, är många också väldigt fattiga

 • Vad är medellivslängden i Asien?

 • Vad är sant om de enorma öknarna i Asien?

 • Asien har flest megastäder av alla världsdelar. Vad innebär det?

 • På bilden ser du en känd diktator. För vilket land?

 • Det lever fler människor i Kina än det gör i hela Europa - sant eller falskt?

 • Två av världens minst utvecklade länder finns i Asien. Vilka?

 • I Asien finns det...

 • Kinas huvudstad heter...?

 • Afrika breder ut sig i dessa klimatzoner...?

 • Hur många länder finns det i Afrika? (2020)

 • Hur stor är Afrikas befolkning?

 • Vad kan sägas om folkmängden i Afrika?

 • Varje afrikansk kvinna föder ungefär så här många barn:

 • Detta begrepp betyder att människor flyttar från landsbygden in till städerna

 • Ungefär så här många försörjer sig på jordbruk i Afrika:

 • I Afrika ligger ett land som heter Zimbabwe. Vad heter Zimbabwes huvudstad?

 • Vad är medellivslängden i Afrika?

 • Det finns en så kallad "linje" som delar jordklotet i norr och söder. Vad kallas denna med ett annat namn?

 • Afrika har näst störst befolkning av alla världsdelar...

 • Största landet i Afrika är...?

 • Sant eller falskt - Afrika är enbart en världsdel, ingen kontinent.