0
0 / 5
Foto av Free Grunge Textures - www.freestock.ca / CC BY

Bonus message

 • Vad hette USA:s kärnforskningsprogram som bedrevs runt 1945?

 • Foto av jurvetson / CC BY

  Vad kallas processen när man splittar upp en atom i flera delar?

 • Foto av T-Town Photo Booth / CC BY

  Vad används som bränsle i ett kärnkraftverk?

 • Foto av rodrigomezs / CC BY

  Kärnkraftverk behöver stänga ner produktionen ett tag ungefär vartannat år, varför?

 • Foto av Free Grunge Textures - www.freestock.ca / CC BY

  Vilket land i Europa har den största produktionen av kärnkraft?