0
0 / 9

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/9 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vilka former kan vatten ha?

 • Varför är det bra med träd nära vatten?

 • Vad händer om vi får i oss smutsigt vatten?

 • Foto av Kzoo Cowboy / CC BY

  Det är bra att tvätta bilen på speciella biltvättplatser. Men om man inte kan det. Var ska man då INTE tvätta sin bil?

 • Hur kan vissa spindlar leva under vatten?

 • Hur kan vissa spindlar leva under vatten?

 • Vilket djur i vattnet är det viktigaste?

 • Varför är det skadligt med plats i vattnet

 • Vad betyder det att vattnet är övergött?