0
0 / 8

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/8 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Övervallningstid skiljer sig olika mellan olika träd slag. Vilket av dessa trädslag har snabbast övervällningstid?

  • Vart går gränsen för P-typen av Rotticka? Alltså en typen som även kan gå på Tall.

  • Hur ser sjukdomsförloppet ut för rotticka typ P?

  • Vid vilken temperatur kan Rottickans sporer börja sprida sig?

  • Hur sprider sig Rottickans=

  • Efter hur lång tid efter avverkning är den blottade veden mottaglig för infektion av Rotticka?

  • Vilket på kort sikt är det bästa alternativet för ökad volymproduktion?

  • Vart är det bästa att använda sig utav askgödsling?