0
0 / 9

Bonus message

  • Vilken arkitektonisk konstruktion återfinns på samtliga eurosedlars baksidor?

  • Vad är det mer formella namnet för baksidan på ett mynt

  • Vilken känd svensk finns på den svenska 500-kronorssedeln?

  • Den svenska kronan ersatte vår tidigare valuta riksdalern. Vilket år?

  • Hur många EU-stater ingår i det så kallade euroområdet

  • Vilket år blev enkronorssedeln med tryckår 1874-1875 och 1914-1921 ogiltig?

  • Vad kallas 10-centmyntet i USA?

  • Bitcoin är en global digital valuta. Vad kallas dem formen av valuta som Bitcoin är ett exempel på?

  • Historiens första papperssedlar som betalningsmedel kom under 1000-talet. Var?