0
0 / 26
Foto av alebuddha / CC BY

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/26 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vilken är den största religionen i Indien?

 • Vem räknas som hinduismens grundare?

 • Hinduerna tror på återfödelse. Vad kallas det med ett annat ord?

 • Vad kallas hinduismens gudstjänstebyggnad?

 • Vilken är inte en vanlig gud inom hinduismen?

 • Hinduer tror att Gud kan visa sig i olika gudar o gudinnor och har olika uppg. o visar olika sidor av den högsta guden.

 • I hinduismen finns många heliga böcker. Vad heter den mest älskade?

 • Hinduer ber till olika gudar. Ofta ber och offrar man till den gud som man själv eller familjen valt. Vad hör inte hit?

 • Vilket ord är en person som är en form av lärare?

 • Vilket är ett ord som ska upprepas under bönen (hinduism)?

 • Vad är en form av bön inom hinuismen?

 • Vad kallas de olika övningar man utvecklat för att kunna uppnå kontroll över sin kropp så att meditationen blir effektiv

 • Vad är namnet på den heliga floden vid staden Varanasi som hinduerna vallfärdar till för att bada i?

 • Vad kallas de grupper som indier är indelade i sedan flera tusen år? Förr innebar det att man hade yrket man föddes till

 • Vad menas med dharma?

 • Lotusblomman är en viktig symbol inom hinduismen. Vad står den för?

 • När hinduer dör så återföds själen i en annan kropp. För att födas i en högre kast eller som ett heligt djur samlar man:

 • Allt har en rangordning, vilka djur är heliga och räknas därmed som högre än människan inom hinduismen?

 • I vilka delar av världen är buddhismen den viktigaste religionen?

 • Buddhismens grundare är Siddharta Gautama. Var föddes han?

 • Siddharta Gautama föddes i Lumbini och blev Buddha. Vad betyder Buddha?

 • Ordet Buddha betyder den upplyste. Den som är upplyst behöver inte återfödas. Vad menas med att vara upplyst?

 • Målet i buddhismen är att uppnå ett tillstånd då man inte behöver återfödas och slipper lida. Vad kallas tillståndet?

 • Vad kallas buddhismens gudstjänstebyggnad?

 • Vad är Tripitaka?

 • Buddhismen har fyra ädla sanningar: Sanningen om lidandet, lidandets uppkomst och befrielsen från lidandet och ...?