0
0 / 29

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/29 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad menas med Bieffekter?

 • Vad menas med Biverkningar?

 • Vad är ett dubbelblindtest?

 • Vad är ett förebyggande läkemedel?

 • Vad är ett påvisande läkemedel?

 • Vad är ett lindrande läkemedel?

 • Vad är ett botande läkemedel?

 • Varför är det viktigt att läkemedel förvaras korrekt?

 • Vart ska vacciner förvaras?

 • Vad är NSAID? Och ge ett exempel på preparat

 • Vad är en terapeutisk dos?

 • Vad innebär parenteral administration?

 • Vad kallas det dosområde där ett läkemedel ger önskad effekt?

 • Ange 3 st vanliga infusionsvätskor

 • Vad menas med biologisk tillgänglighet?

 • ADME - vad betyder det?

 • Vad är en allmän/systemisk verkan?

 • Vad är en specifik verkan?

 • Vad är en lokal verkan?

 • Vad är det vanligaste sättet att ge läkemedel på?

 • Vad är Enterotabletter?

 • Hur skall man ge Mixtur?

 • Vad menas med Intramammär tillförsel?

 • Nämn två fördelar med Parenteral tillförsel

 • Vad är infusion?

 • Vad gör antibiotika?

 • Ge ett exempel på verkningsmekanismer hos antibiotika

 • Hur kan antibiotikaresistens uppstå?

 • Nämn en anmälningspliktig resistent bakterie