0
0 / 10

Bonus message

  • Vilken evangelist räknas inte till synoptikerna?

  • I vilket evangelium finns berättelsen om de österländska stjärntydarna?

  • Vad brukar Matteusevangeliet kapitel 5-7 kallas?

  • I vilket evangelium förekommer Emmausberättelsen?

  • Vilka bibelböcker berättar om Kristi Himmelsfärd?

  • Vilka bibelböcker berättar om apostlamötet i Jerusalem år 49 e Kr?

  • Vad kallades apostlarnas ledare som enligt traditionen slutade som biskop i Rom?

  • Vilken symbol förknippas med evangelisten Johannes?

  • I vilket Paulusbrev förekommer det poetiska avsnitt som brukar kallas "Kärlekens lov"?

  • Vilken Bergmanfilm har en titel som är hämtad från Uppenbarelseboken?