0
0 / 12

Bonus message

 • Utslagsfråga Hur många procent av personalen som arbetar på Sigma Academy är kvinnor?

 • Vilket år fick kvinnor rösta för första gången i Sverige?

 • Vilken dag inträffar internationella kvinnodagen?

 • Varför finns internationella kvinnodagen?

 • Under vilket år uppkom internationella kvinnodagen?

 • I vilket land får alla kvinnor en ledig eftermiddag från jobbet?

 • Vilka av dessa länder har helgdag i internationella kvinnodagen?

 • Vilket land är världens mest jämställda land?

 • Vilket år blir det olagligt för en man att slå sin fru?

 • Vilket år fick också män rätt att ta ut föräldraledighet?

 • Vilket år blev abort tillåten i Sverige?

 • Utslagsfråga Hur många procent av personalen som arbetar på Sigma Academy är kvinnor?