0
0 / 5

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/5 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Hur stor är Etiopiens befolkning? (2018)

  • Hur stor del av befolkningen lever utan fast el?

  • Hur många procent av etiopierna lever utan rent vatten?

  • Vilken europeisk kolonialmakt ockuperade Etiopien 1936-41?

  • Var på FN:s index över mänsklig utveckling befinner sig Etiopien?