0
0 / 11

Bonus message

 • vad är en ordklass?

 • Vad är predikat?

 • Vad är subjekt?

 • vad är objekt?

 • vad är en satsdel?

 • vad är preposition?

 • vad är konjuktion?

 • vad är interjektion?

 • vad är direkt objekt?

 • vad är indirekt objekt?

 • vad är adverbial?