0
0 / 14

Bonus message

 • Foto av timothy_ckc / CC BY

  Vilka följder kan vi räkna med på grund av växthuseffekten?

 • Foto av Pussreboots / CC BY

  Vilka ämnen orsakar försurning?

 • Foto av magedu / CC BY

  När kol, olja och biomassa förbränns, vad avges då?

 • Foto av nshungnbung / CC BY

  Vad gör koldioxid med miljön?

 • Foto av

  Vad är global uppvärmning?

 • Foto av oparrish / CC BY-SA

  Svaveldioxid släpps mest ut när?

 • Foto av The Consortium / CC BY-SA

  Vad avger dieselloket för gifter som försurar miljön/marken?

 • Foto av SimonRahn / CC BY-SA

  Vad är de största orsakerna till utsläpp av kväveoxid och svaveloxid?

 • Foto av jmarello / CC BY-SA

  Vad bidrar kväveoxider till?

 • Foto av elwald / CC BY-SA

  När man bygger järnväg, vad är de största problemet?

 • Foto av GioCho / CC BY

  Hur mycket bränsle sparar man vid ECO-driving?

 • Foto av Chris Bloom / CC BY-SA

  I avgaser från dieselfordon finns bland annat kväveoxider, hur påverkar dessa miljön?

 • Foto av Mikael Moiner / CC BY

  Varför är tåg så energieffektiva?

 • Foto av @lattefarsan / CC BY-SA

  För att köra energieffektivt är de viktigt att du?