0
0 / 7

Bonus message

  • vad är språkrådet?

  • språklagen?

  • de nationella minoritetsspråken

  • förvaltningsområden

  • lokala och regionala dialekter

  • språk i norden

  • nordiska språk