0
0 / 20

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/20 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad är språksociologi?

 • Vad menas med att skillnaderna mellan olika gruppers språk (t ex mäns och kvinnors) har med miljö och inte arv att göra?

 • Att Johan Glans talar skånska råder inget tvivel om, men vad för typ av dialekt är skånska?

 • Vilket av följande är ett typiskt drag för maximal dialekt?

 • Älvdalska låter inte som svenska och håller på att dö ut. Men vad är egentligen älvdalska i språksociologiska termer?

 • Skånska är ju en dialekt, men vad för typ av dialekt?

 • Vad är dialekt?

 • Att sociolekt beskriver hur vi pratar beroende på vår sociala vet vi. Men vad menas med social bakgrund?

 • Vilket av följande passar bäst in på faktorer som avgör vår klasstillhörighet?

 • Man pratar idag om att det är enklare att göra en klassresa än vad det var förr i tiden. Men vad menas med klassresa?

 • Rinkebysvenska. Vad brukar man kalla det i språksociologiska termer?

 • Lidingösvenskan med sitt säregna uttala av bokstaven "i" (Lidingö-i). Vad brukar det kallas i språksociologiska termer?

 • Vad är kronolekt?

 • Vilken åldersgrupp – unga eller gamla – använder ett högt tempo när de talar?

 • Är det unga eller gamla som har för vana att tala för en hel generation? T ex säga "vi unga..." eller "vi gamla..."

 • Vilket av följande fyra alternativ stämmer bäst in på ungdomars sätt att prata?

 • Vad menas med förstärkningsord? Det är något som ungdomar oftare använder än äldre människor.

 • Att sexolekt har med kön att göra har du redan listat ut. Men vilket av könen brukar tala mest dialekt? Enligt forskning

 • Vilka av följande alternativ passar bäst in på kvinnligt språk? Nu talar vi alltså om hur kvinnor generellt sett pratar!

 • Vilket av följande alternativ brukar ses som en nackdel med yrkesspråk (hur folk inom olika yrken pratar)?