0
0 / 10

Bonus message

 • Foto av weidemann

  Vad kallas det att tränga bort/glömma obehagliga upplevelser?

 • Foto av madbyte

  Vad kallas det att föra över sina egna förbjudna eller icke önskvärda egenskaper och känslor på andra?

 • Foto av karsten116

  Vad kallas att ta ut de känslor som man har för någon/något på ett annat objekt?

 • Foto av feymarin

  Vad kallas att vägra inse sanningen och istället tolka situationer på ett orealistiskt sätt för att undvika ångest?

 • Foto av tvland

  Vad kallas det när man går tillbaka ett steg i utvecklingsstadiet och beter sig barnsligare/mer omoget än sin ålder?

 • Foto av giphy

  Vad kallas att försköna sina handlingar med logiska argument?

 • Foto av roosterteeth

  Vad kallas det när man beter sig tvärtemot det man egentligen känner?

 • Foto av yogendras31

  Vad kallas det när man omvandlar detets oacceptabla driftönskningar till mer socialt accepterade handlingar och mål?

 • Foto av sarah_noltner

  Vad kallas det att vid misslyckanden försöka stärka självkänslan genom att lyckas med någonting annat?

 • Foto av camstejim

  Vad kallas att lämna sina känslor utanför och agera utifrån vad som förväntas?