0
0 / 45

Bonus message

 • Foto av FreedomMinister

  En polisman som ska verkställa en tjänsteuppgift med lagstöd och minsta möjliga våld.

 • Foto av FreedomMinister

  PL9

 • Foto av FreedomMinister

  Vad regleras i PL10?

 • Foto av FreedomMinister

  I vilket kapitel får polisen fatta beslut om omhändertagande när det gäller fara i dröjsmål? Suicidala och utländska.

 • Foto av FreedomMinister

  PL12

 • Foto av FreedomMinister

  PL12A

 • Foto av FreedomMinister

  Får en polis lobba någon i sin eller annans bostad?

 • Foto av FreedomMinister

  Är en polis skyldig att upprätta en anmälan på alla brott?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad betyder patientsäkerhetslagen?

 • Foto av FreedomMinister

  Vart kan man hitta vem som fattar beslut?

 • Foto av FreedomMinister

  När blir en HR en allmän handling?

 • Foto av FreedomMinister

  Avvisa/avlägsna/tillfälligt omhänderta

 • Foto av FreedomMinister

  Får en polis omhänderta en person för att ta reda på ID?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad betyder PL19?

 • Foto av FreedomMinister

  Får en ordningsvakt utföra en kroppsbesiktning?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad får man leta efter vid en skyddsvisitation?

 • Foto av FreedomMinister

  Får en polis gå in i någons bostad för att söka efter denne eller föremål? Vid omhändertagande

 • Foto av FreedomMinister

  Får en polis tillträda någon annans bostad för att söka efter en person som ska omhändertas?

 • Foto av FreedomMinister

  PL20A

 • Foto av FreedomMinister

  Enligt PL får en polis bereda sig hus om det finns anledning att anta: avliden/medvetslös/oförmögen att tillkalla hjälp

 • Foto av FreedomMinister

  Stopp av fordon vid brott, ingripande mot någon i bilen eller för husis

 • Foto av FreedomMinister

  Söka efter bomber/sprängmedel i hus/rum, samt stänga av utrymme/förbjuda tillträde till byggnad

 • Foto av FreedomMinister

  PL24

 • Foto av FreedomMinister

  När får polisen omhänderta någons bilnycklar?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad betyder LOB?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad betyder LUL

 • Foto av FreedomMinister

  När får man använda ett tvångsmedel?

 • Foto av FreedomMinister

  Vem griper/anhåller/häktar?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad gör man vid en kroppsbesiktning?

 • Foto av FreedomMinister

  Egendom som tas i väntan på dom, vad är det för tvångsmedel?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad kollar man vid kroppsvisitation?

 • Foto av FreedomMinister

  Är ett reseförbud en form av frihetsberövande?

 • Foto av FreedomMinister

  Vem bestämmer vad som får tas i beslag och när får man ta beslag?

 • Foto av FreedomMinister

  När får avspärrning ske?

 • Foto av FreedomMinister

  Vem tar beslut på plats vid grövre brott?

 • Foto av FreedomMinister

  När får en civil person gripa någon?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad betyder PL29?

 • Foto av FreedomMinister

  Några exempel på polisiära dödsfall

 • Foto av FreedomMinister

  Definitionen av ett brott?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad är objektiva/subjektiva rekvisit?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad betyder täckningsprincipen?

 • Foto av FreedomMinister

  Vad är ett tillängelseuppsåt?

 • Foto av FreedomMinister

  När blir det förberedelse till ett brott?

 • Foto av FreedomMinister

  När blir det försök till brott?

 • Foto av FreedomMinister

  När blir det fullbordat brott?