0
0 / 48

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/48 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Benvävnad består av två huvudsakliga typer. I vilken av dessa typer hittar vi benmärgen?

 • Vad finner vi i mittpunkten på diafysen?

 • Vad kallas den typ av tillväxt som sker epifysbrosket?

 • Vad heter den typ av osteocyter som bryter ned benvävnad?

 • Om skelettet utsätts för LITE eller INGEN belastning bryts skelettet långsamt ner. Vad kallas en sådan förtvining?

 • Var i kroppen hittar man periosteum?

 • Vilket av följande alternativ beskriver INTE skelettets funktion?

 • Var hittar man benfogar?

 • Vad kallas de benförbindelser som har mer än 5° rörelseomfång?

 • Nämn ett annat ord för en äkta led

 • vad pekar bilen på?

 • Vad pekar pilen?

 • Vad pekar pilen på?

 • Vad pekar pilen på?

 • Var kan man exempelvis hitta minisker?

 • Vad kallas den typ av bindväv som omfamnar leden för stabilisation samt skydd mot luxuration vid plötsliga rörelser?

 • Ett annat ord för en slemsäck bestående av bindväv samt ett synovialmembran som producerar ledvätska?

 • Vad kallas det led- och muskelsinne vi har för att kontrollera positionen på våra rörelser?

 • nr 1. visar konstruktionen av en kulled (Articulatio sellaris). Var hittar vi den typen av led?

 • Nr 2. visar en konstruktion av en äggled (articulatio ellipsoidea.) Var kan vi hitta denna typ av led?

 • nr 3 visar en konstruktion av en sadelled (articulatio sellaris) var hittar vi den typen av led?

 • Nr 4 visar en gångjärnsled (Ginglymus) var hittar vi den typen av led?

 • nr 5 visar konstruktionen av en vridled (articulatio trochoidea)

 • Var finner vi planleder (articulatio plana)

 • Bäckenleden är ett exempel på en stramled. Vad urskiljer stramleden från fogar samt synovialleder?

 • Vad är nucleus pulposus?

 • Vilken av dessa muskler är INTE postural

 • En fasisk muskel gör en spänning. Vad kallas den muskel som på motsatt sida håller emot kraften?

 • Vad innebär allt eller inget lagen?

 • Vad innebär det att en muskel jobbar aerobt?

 • Muskeln består av muskelbuntar som består av muskelfibrer som består av myofibriller som består av ett antal...

 • actin och myosin är..?

 • vilket ämne måste frigöras för att myosinet ska kunna fästa vid actinet?

 • vad står ATP för?

 • En vägg av yttre tätbindväv och ett inre synovialmembran bildar en senskida. Var vi hittar senskidor?

 • En muskel har alltid en viss muskeltonus. Vad innebär muskeltonus?

 • Vad är AdenasinDiPhosfate + Phosfate + energi?

 • Vad innebär en anaerob process

 • Vad innebär mjölksyretröskeln?

 • Varför är muskelfiber typ 1 rödare än muskelfiber typ 2

 • Vilken typ av muskelfiber är inte så uthållig men jobbar anaerobt, snabbt och explosivt

 • Ett samlingsnamn för en nervcell, dess axon och de muskelfibrer den innerverar.

 • Vad innebär differentiering?

 • När en muskelspänning ska ske kopplas en nervtråd till agonisten, antagonisten samt synergisterna. vad kallas samspelet?

 • vad är muskelspolen i korta drag?

 • Vad innebär en dynmisk kontraktion?

 • Vad innebär en koncentrisk fas?

 • Vad innebär en excentrisk fas?