0
0 / 12

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/12 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Foto av fakurian

  vad är skillnaden mellan intelligens-prestation?

 • Foto av pawel_czerwinski

  Vad är flytande intelligens?

 • Foto av hcndvsr

  Vad är kristalliserad intelligens?

 • Foto av olav_ahrens

  Vilken av dessa 4 är INTE en del av Gardners intelligens-teori?

 • Foto av universaleye

  Vilka delar ingår i Sternbergs triarkiska teori om framgångsrik intelligens?

 • Foto av craftedbygc

  Vad säger det kognitiva synsättet om lärande?

 • Foto av siora18

  Vad innebär domänspecifik kunskap?

 • Foto av morganhousel

  Vilken grund är de informationsprocessande stegen uppbyggda på?

 • Foto av alessia_cocconi

  I vilken ordning sker människors informationsprocess?

 • Foto av markusspiske

  Vad innebär automatisering?

 • Foto av thedakotacorbin

  I vilket ämnesområde används begreppen deklarativ-, procedural- & strategisk kunskap?

 • Foto av neonbrand

  När i ålder börjar metakognitiva kunskaper utvecklas?