0
0 / 9

Bonus message

  • Dominans, vad menas med det?

  • Ledarskap, vad innebär det?

  • Vad menas med dådkraft?

  • Skärpa

  • Försvarslust

  • Kamplust

  • Hur många kategorier kan kamplust delas in i?

  • Nervkonstitution, vad menas då?

  • Temperament