0
0 / 10

Bonus message

  • Vem ska tillse att säkerhetsåtgärderna vid ett arbete utan spänning är vidtagna innan arbetet påbörjas?

  • Vilka dvärgbrytare i bilden får användas för frånskiljning?

  • Hur nära berörbara spänningssatta delar med 230 V får man komma utan att vidta säkerhetsåtgärder?

  • Klädsel ska vara anpassad till de elektriska riskerna. I vilken enhet mäts tåligheten mot ljusbågar?

  • Vem lämnar medgivande för arbete på den aktuella anläggningen?

  • Ett påstående är rätt. Påståendet gäller arbetsmetoden arbete utan spänning. Skydd mot tillkoppling (blockering) ...

  • Arbete utan spänning är en arbetsmetod som förutsätter att elsäkerhetsledaren är på plats under arbetet. Sant / falskt

  • Mätning av elektriska storheter förutsätter ...

  • Arbete på elektrisk anläggning förutsätter skyddsåtgärder mot ... Vilket alternativ är rätt?

  • Vad är sant om en arbetsplats där det ska utföras ett arbete med risk för elektrisk fara?