0
0 / 20

Bonus message

 • Vad betyder förkortningen OC?

 • Vilken är den verksamma beståndsdelen i pepparsprayen?

 • Vilka effekter kan uppstå när man fått pepparspray i ögonen?

 • Vilka andra effekter kan uppstå?

 • Vilka lagrum reglerar polisens våldsanvändning?

 • Vad gäller för avrapporteringen efter användning av pepparspray?

 • Hur lång är den effektiva räckvidden för pepparspray?

 • Till hur många sekunders sprayning räcker en sprayburk?

 • Hur bör pepparspray bäras vid tjänsgöring?

 • Vad heter de tre olika nivåerna av träff?

 • Vilka är de troligaste orsakerna om man inte skulle uppnå önskad effekt med pepparspray?

 • Var ska OC-sprayen förvaras när du inte är i tjänst?

 • När ska man byta ut sin sprayburk?

 • Beskriv användandet av pepparspray enligt grundmodellen vid förberett ingripande.

 • Beskriv riskerna med att placera en handfängslad och eventuellt sprayad person liggande på mage med tryck över ryggen.

 • Vilka faktorer påverkar saneringstiden för en sprayad person?

 • Vilka faktorer påverkar saneringstiden för en sprayad person?

 • Vad kan vara en onormal reaktion efter att sprayats med OC?

 • Vad kan vara en onormal reaktion efter att sprayats med OC?

 • Varför ska studenter exponeras för pepparspray?