0
0 / 3

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/3 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vad skrev jag min c-uppsats om?

  • Vart var jag när jag transkriberade intervjuerna från uppsatsen?

  • Vart åkte jag för att börja plugga innan jag kom in på Linköpings universitet?