0
0 / 39

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/39 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Att förse kroppen med O2 och CO2 är vilket systems uppgift?

 • Nedan beskrivs den alveolära ventilationen. Ett alternativ är felaktigt, vilket?

 • Den luftmängd som man efter en maximal inandning kan andas ut maximalt kallas med andra ord?

 • Vad är partialtrycket i CO2 i alveolarluften?

 • Vad är partialtrycket för O2 i alveolarluften?

 • Det finns 3 oparika brosk i larynx. Ett är fel, vilket?

 • Lungsäcken är uppbyggt av enskiktat plattepitel men vilka delar utgör lungsäcken?

 • Bägarceller producerar något. Vad?

 • Vid en kraftig inandning behöver de vanliga andingsmusklerna hjälp av andra muskler. Vilket är inte rätt?

 • Sitter i förlängda märgen och registrerar pCO2 i ECV. Bildar synapser med nervceller i andningscentrum. Vad är detta?

 • Hur många brosk finns det i larynx?

 • Sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxilaris och sinus sphenoidalis, dessa tillsammans utgör vad för något?

 • Den totala luftmängden, ca 6000 ml, man andas in/min har ett begrepp, vilket?

 • Residualvolymen är vad för något?

 • Hur transporteras CO2, till största del, i kroppen?

 • Hur transporteras O2 i blodet?

 • Vad är partialtrycket för CO2 i lungkapillärerna i den venösa delen?

 • Vad är det som driver luften in och ut ur lungorna?

 • Vad händer med inandningsmusklerna vid en normal utandning?

 • Vilka muskler hjälper till vid aktiv utandning?

 • Vad är det som bestämmer lufttransporten?

 • Sitter i halsartärens och aortabågens väggar och registrerar förändringar i pO2 och H+. Vad är detta?

 • Hur mycket blod innehåller kapillärerna runt alveolerna?

 • Larynx, trachea, bronchus, lobbronker, bronchioles och alveoler. Dessa utgör något större, vad?

 • Hur påverkar sympaticus bronkiolerna?

 • Hur påverkar parasympaticus bronkiolerna?

 • Luftflödet till och från alveolerna kallas för?

 • Vad är det som håller lungan utspänd?

 • Alveolernas diameter i slutet av utandningen är ca 0.1-0.2 mm men hur stor är din i slutet av inandningen?

 • Vad är expiratorisk reservvolym?

 • Larynx består även av ett ben. Vilket då?

 • Vilka muskler använder man vid en normal inandning?

 • Ett av nedanstående alternativ är felaktigt gällande "dead space ". Vilket

 • Slemhinnan i ett respiratoriskt epitel består av vad?

 • Vilka två delar bildar tillsammans totalkapaciteten?

 • Grenar som förgrenas sig med bronkerna fram till bronkiolerna. Försörjer bronkväggar, blodkärlsväggar och lungsäck. Vad?

 • Den luftmängd som man aktivt kan andas in efter en normal inandning. Vad är detta?

 • Gasutbyte sker mellan alveoler och lungkapillärer men även mellan två andra delar. Vilka?

 • Epitecell som minskar ytspänningen i alveolerna = tex. förhindrar att de faller samman i slutet av utandningen. Vilken?